معایب و مشکلات بازاریابی شبکه ای

از سیستمهای هرمی تا بازاریابی شبکه ای به ظاهر قانونی

معایب و مشکلات بازاریابی شبکه ای

از سیستمهای هرمی تا بازاریابی شبکه ای به ظاهر قانونی

معایب و مشکلات بازاریابی شبکه ای

بازاریابی و فروش چه بصورت شبکه ای (چنانچه به صورت واقعی پیاده سازی شود و قصد سوء استفاده از مسئله بیکاری جوانان رو نداشته باشد) چه به صورت غیر شبکه ای
یک علم است، علمی آمیخته به هنر
فروش نوک پیکان هر شرکت تولید کننده کالا و خدمات است و بدون تیم فروش تمامی شرکتها به تعطیلی و ورشکستگی سوق داده می شوند.

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

فلسفه وجودی این وبلاگ

این وبلاگ صرفاً جهت اطلاع رسانی در مورد بازاریابی شبکه ای در ایران می باشد و هدف آن پاسخ به یک سوال اساسی است.


آیا بازاریابی شبکه ای بصورت واقعی در ایران در حال پیاده سازی است یا با کمی تغییرات همان سیستمهای هرمی سابق هستند؟


ماموریت این وبلاگ

ماموریت ما دعوت به همفکری عمومی در این حوزه است و هدف آن تک فکری و متکلم وحده بودن نیست، پس از کلیه دوستانی که علاقه مند به تحقیق در این مورد هستند دعوت به همفکری می شود.


در ضمن کلیه مطالب با حفظ حقوق معنوی به نام شخص ارسال کننده در وبلاگ درج می گردد.


  • Seller Team